JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ


“ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล” เป็นประธานพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ 
พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี
 
          ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2566  เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ  กตัญญูกตเวที  และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ  อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะเป็นผู้สืบทอดมรดกทางปัญญา  ความรู้เชิงวิชาการวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ เพียรพยายาม อดทน  เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
          ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  กล่าวว่า  พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ  ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี  เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันทั้งภาคปกติและภาคสมทบ  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกระดับชั้นตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกได้ประกอบพานไหว้ครูที่แสดงถึงความรัก  ความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูอาจาย์  และในนามของคณาจารย์รู้สึกยินดีที่เห็นลูกศิษย์มีความเคารพ  เชื่อมั่นศรัทธา  และร่วมพิธีไหว้ครูสมัครเป็นลูกศิษย์อย่างสมบูรณ์          
        “วันไหว้ครูถือว่าเป็นวันที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านมีความสุขมากวันหนึ่ง  คณาจารย์ของเรารักลูกศิษย์ด้วยความจริงใจ  โดยดำเนินการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ศิษย์รักประสบความสำเร็จ  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาไปเป็นนักธุรกิจ  ศิลปิน  ดารา  และหลากหลายอาชีพ  จึงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มกธ. กล่าว
          ในการนี้  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  ได้มอบธงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ธงประจำคณะแก่ผู้แทนนักศึกษาคณะต่าง ๆ  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565  ที่ปฎิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น  ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์ นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ศิลปิน  ดารา  นักแสดง  และนักกีฬาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง  นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์  เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย