JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ไทยซัมซุงประกันชีวิตจับมือรักษ์ไทยบริจาครถพยาบาลแก่ศิริราช


ไทยซัมซุงประกันชีวิตจับมือรักษ์ไทยบริจาครถพยาบาลแก่ศิริราช
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กร Global Civic Sharing  สาธารณรัฐเกาหลีบริจาครถพยาบาลกู้ชีพชั้นสูง ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านสุขภาพอนามัยและการแพทย์ ตลอดจนการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
นายซอง โบก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคล  ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แก่สาธารณชนผ่านยานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้ นอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสามหน่วยงานแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย
ทั้งนี้ นายซอง โบก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่นอกโรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วยลงได้ จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการการบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์กับมูลนิธิรักษ์ไทยขึ้น โดยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโครงการสามารถนำรถพยาบาลที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของทางศิริราชมามอบให้ทางโรงพยาบาลในวันนี้” ในส่วนของมูลนิธิรักษ์ไทย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า “มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครงการ ตระหนักถึงความจำเป็นของการให้การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่นอกโรงพยาบาล โดยทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถพยาบาลคันนี้จะได้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีความจำเป็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป” นอกจากนั้นแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังได้กล่าวว่า “ในปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในด้านบุคลากรและด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ขอขอบคุณทางไทยซัมซุงประกันชีวิตและมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นต่องานกู้ชีพฉุกเฉิน โดยรถพยาบาลคันนี้นอกจากจะเป็นรถพยาบาลที่มีมาตรฐานแข็งแรงและทันสมัยแล้ว ยังมีอุปกรณ์ขนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นรถพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบโจทย์ความต้องการของทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างแท้จริง”